Støvsugning af tagrender

Hos Trold fokuserer vi på det, som vi er bedst til: nemlig at støvsuge tagrender, nedløbsrør og nedløbsbrønde. Støvsugning af tagrender er en effektiv metode, der kan spare dig for tid, penge, besvær, personulykker og alvorlieg skader på jeres areal.

Vi kan støvsuge tagrender i op til ca. 12 meters højde – og det er vi rigtig gode til. Vi kan også rense tagrender fra lift, men vi gør det kun, hvis det er nødvendigt for at løfte en samlet opgave – altså hvor nogle af ejendommene kan klares med støvsugning og andre fra lift, da vi ikke er interesseret i enkeltstående lift opgaver pga. udgifterne forbundet.

Vi afslutter selvfølgelig altid en opgave med at tage billeder af resultatet i høj opløsning, så du tydeligt kan se, at dine tagrender er blevet renset til UG. Dette er din dokumentation for at arbejdet er udført ordentligt.

Hos Trold tilbyder vi også støvsugning af nedløbsrør og støvsugning af brønde ligesom vi samlet set er specialiseret i rensning af tagrender på landsplan.

Vi tilbyder støvsugning af tagrender til både private og erhverv. Du kan læse mere om og bestille tid til tagrenderensning til private ved at trykke her og tagrenderensning til erhverv ved at trykke her.